Tabulka síly citových vazeb
Síla Příklad vazby
-10 lhostejná známost
-8 dobrá známost
-6 přátelství, nepřátelství
-4 pevné přátelství, láska, nenávist
-2 silná láska, silná nenávist
0 velice silná láska
Tabulka síly strukturálních vazeb
Síla Příklad vazby
-10 zběžný pohled na velkou vzdálenost
-8 pozorování na velkou vzdálenost
-6 fyzická blízkost, vnímání několika smysly
-4 podrobný pohled, letmý kontakt
-2 pohled z očí do očí, pevný kontakt
0 pevný kontakt s pohledem z očí do očí, zranění
Tabulka Síly rušení
Situace Síla rušení
Klid +0
Intenzivní boj v bezprostřední blízkosti +6
Postava padá z útesu nebo je jinak výrazně ohrožena na životě +12
Mučení, fyzické nebo psychické okolnosti, které postavě znemožňují soustředění +18
Tabulka motivace k boji
Motivace Popis
-5 žádná motivace; postava bojovat opravdu nechce
0 základní motivace; postavě je to jedno
5 postava má dobrý důvod k boji, ale když bojovat nebude, nic vážného se jí nestane
10 postava má dobrý důvod k boji, a když bojovat nebude, hrozí jí trest
15 postavě na boji opravdu záleží (boj o život, obrana svých blízkých)
20 postava ví, že tak jako tak nepřežije, nemá už co ztratit
Tabulka pro lov a rybolov
Typ krajiny Oprava ke kvalitě úlovku
Studená pustina v létě -4
Studená pustina mimo léto -8
Tundra v létě +0
Tundra mimo léto -4
Tajga, zima -2
Tajga mimo zimu +0
Hvozd v zimě +0
Hvozd mimo zimu +2
Step v zimě -1
Step mimo zimu +1
Horká poušť v létě -8
Horká poušť mimo léto -4
Savana +3
Deštný prales +4
Řeka -1
Jezero +0
Mokřad -1
Chladné a mírné pobřeží +3
Korálový útes +4
Oceán -2
Tabulka Nenápadnosti informací
Hledaná informace Nenápadnost
Nejbližší dobrá hospoda 6
Obchod s magickými předměty 9
Běžná práce (pro dobrodruhy) 9
Dobře placená práce (pro dobrodruhy) 12
Obecný drb 3
„Tajný“ drb 9
Kontakt na zlodějský cech 12
Tabulka oprav k Imitaci
Faktor Bonus
Jiná rasa či pohlaví -3
Výhodné podmínky (přítmí, kouř…) +3
Nevýhodné podmínky (jasné světlo) -1
Hraní postavy -3 až +3
Tabulka Náročnosti publika
Druh publika Náročnost
Nenáročné publikum (vesničané, pobudoé…)
0 + 1k6
Běžné publikum (běžní měšťané…) 6 + 1k6
Náročné publikum (šlechta, vzdělanci…) 12 + 1k6
Tabulka nemocí
Nemoc Diagnóza Doména | Prudkost | Zdroj | Vlastnost ~ Nebezpečnost | Živel (| Propuknutí, má-li smysl); Účinek
Chorobný sangvinik 18 D | den | VS/A | Vol ~ 10-20 | +Z; Nbz: -3 - Velikost/10, Vol: -1
Chorobný cholerik 18 D | den | VS/A | Vol ~ 10-20 | +O; Chr: -1-Velikost/10, Vol: -2
Chorobný melancholik 18 D | den | VS/A | Vol ~ 10-20 | -Z; Dst: -2-Velikost/10, Vol: -2
Chorobný flegmatik 18 D | den | VS/A | Vol ~ 10-20 | -O; Krs: -3-Velikost/10, Vol: -1
Náladovost (labilita) 15 D | den | VS/A | Vol ~ 10-20 | -Z; Vol: -2
Tvrdohlavost, neústupnost (stabilita) 15 D | den | VS/A | Vol ~ 10-20 | +Z; Int: -1, Chr: -1
Mánie 20 D | den | P | Vol ~ 8-18 | +O; Int: -1, Chr: -1, nebývalá aktivita
Deprese 17 D | den | P | Vol ~ 8-18 | - O; Vol: -2, minimální aktivita
Maniodepresivita 20 D | hod | VS/A | Vol ~ 8-18 | -Vz; Int: -1, Chr: -1, Vol: -1, v případě neúspěchu buď minimální (1k6 liché) nebo nebývalá (sudé čáslo na 1k6) aktivita
Schizofrenie 25 D | den | VS/A | Vol ~ 10-20 | -Vz; Při každém rozhodnutí mezi 2 nebo 3 možnosti si hráč dvakrát hodí 1k6 (1,2,3 vs. 4,5,6 nebo 1,2 vs. 3,4 vs. 5,6) a vybere si jeden z výsledků; při rozhodování z více možností se optá PJ, jak se jeho postava rozhodla
Hysterie 15 D | hod | P | Vol ~ 10-20 | -Vz | ihned; Int: -2, Chr: -2
Fobie 12 D | den | VS/A | Vol ~ 10-20 | -O; Je-li v situaci, před kterou má fobii (uzavřené prostory, otevřené prostory, výška, hustý dav, tma, samota, …), má efekty jako kdyby měla o 1 řádek zranění více (týka se postihů a upadnutí do bezvědomí).
Paranoia 18 D | den | VS/A | Vol ~ 10-20 | +Vz | ihned; V případě neúspěchu ti PJ dá zavádějící informaci, které pak postava věří.
Obezita 12 F | den | A | Vol ~ 13 | +Z; Sil: -1, Obr: -1
Krvácení">Krvácení 10 F | kol | A | Odl ~ 15 | -Vo | ihned; Velikost
Plísňová onemocnění (na nohou, …) 12 F | den | VS/A | Odl ~ 17 | +Z | 1 den; (!) Obr: -Velikost/2 (na dolní půlce), (!) Zrč: -Velikost/2 (na horní půlce)
Tělesná slabost 14 F | den | VS | Vdr ~ 15 | -Z; Sil: -Velikost/2; Obr: -Velikost/2
Astma 17 F | hod | VS | Odl ~ 12 | -Vz; Sil: -3, Obr: -3
Pakostnice (Dna, nemoc králů) 20 F | den | VS | Odl ~ 12 | -Z | 7 dní; Obr: -Velikost/5
Kožní nemoci vnější (kopřivka, ekzémy) 16 F | den | A | Odl ~ 14 | -Z | 5 dní; (!) Krs: -Velikost, Zrč: -Velikost/4
Kožní nemoci vnitřní (neštovice, spalničky) 18 F | den | A | Odl ~ 16 | +O | 3 dny; (!) Krs: -Velikost, Velikost/2
Vzteklina (též rabies, běsnění, lyssa) 18 F | den | A | Odl ~ 18 | -Vz | 30 dní; Int: -Velikost/2, (!) Velikost + 6, pěna kolem
Zlatá žíla (hemoroidy) 12 F | den | A | Odl ~ 16 | +Z | 7 dní; Obr: -Velikost/5; Chr: -Velikost/5
Nachlazení 10 F | hod | A | Odl ~ 15 | -Vz | 8 hod; Sil: -Velikost/5
Chřipka 12 F | den | A | Odl ~ 16 | +O | 12 hod; Sil: -Velikost/5, Obr: -Velikost/5
Angína 14 F | den | A | Odl ~ 17 | +O | 1 den; (!) Sil: -Velikost/5, Obr: -Velikost/5, Zrč: -Velikost/10, Velikost/10
Zánět průdušek (Bronchitida) 15 F | den | A | Odl ~ 18 | +O | 2 dny; (!) Sil: -Velikost/2, Obr: -Velikost/10, Zrč: -Velikost/10, (!) Velikost/5
Zápal plic (pneumonie) 17 F | den | A | Odl ~ 19 | +O | 3 dny; (!) Sil, (!) Obr, (!) Zrč: -Velikost/2, (!) Velikost/2
Rozedma plic (plicní emfyzém) 25 F | den | VS/A | Odl ~ 20 | -Vz | 1 měsíc; (!) Sil, (!) Obr, (!) Zrč: -Velikost/4, (!) Velikost/4
Tetanus 25 F | den | A | Odl ~ 20 | +Z | 10 dní; Sil: -Velikost/5, Obr, Zrč: -Velikost/2, (!) Velikost + 3
Cholera 25 F | den | A | Odl ~ 17 | -Vo | 1 den; Sil: -Velikost/5, Velikost + 2
Mor 25 F | den | A | Odl ~ 20 | -Vo | 3 dny; (!) Sil, Krs: -Velikost/2, Obr: -Velikost/5, (!) Velikost + 6
Záškrt 25 F | den | A | Odl ~ 18 | -Vz | 2 dny; Sil, Obr: -Velikost/5, Zrč: -Velikost/10, Velikost
Žlutá zimnice 25 F | den | A | Odl ~ 17 | +O | 4 dny; Sil: -Velikost/2, Obr, Zrč: -Velikost/4, Velikost +
Břišní tyfus 25 F | den | A | Odl ~ 18 | -Vo | 8 dní; Sil: -Velikost/5, Velikost
Opilost, otrava alkoholem 10 F | hod | P | Odl ~ 16 | +Vo | 15 min; Obr: -Velikost, Int: -Velikost/2
Malomocenství (Lepra) 20 F | den | VS/A | Odl ~ 20 | -Z | 3 měs.; (!) Velikost/2, (!) Sil: -Velikost, Krs: -Velikost
Průjem, zvracení, průjmové nemoci (malárie, úplavice) 16 F | hod | VS | Odl ~ 17 | -Vo | 1 den; (!) Sil: -Velikost
Otrava krve (sepse) 20 F | den | A | Odl ~ 17 | -Vo | 8 hod; Velikost + 3
Tabulka určení druhu živého tvora
hod podmínky bonus
méně nedokáže určit nic 0
7 stanoví, jestli tvor patří či nepatří do<třídy>; +1
13 pokud tvor patří do <třídy> a hraničář má >PX aspoň 2, určí správně řád +2
16 pokud tvor patří do<třídy> a hraničář má PX 3, správně i čeleď +3
Tabulka určení jedlosti tvora, nebo jedovatosti speciálních útoků živého tvora
méně nezjistí žádné detaily
12 ví, jestli se dá jíst
15 zjistí podrobnosti (od PJ)
Tabulka určení hrozby od zvířete
méně Neví
10 určí, jestli zvíře představuje hrozbu
15 určí, jakou zvíře představuje hrozbu
Tabulka navázání komunikace se živým tvorem
méně komunikace byla špatně pochopena, pokud může, víře uteče nebo zaútočí
8 komunikace se nezdařila
14 rozumí, ale neodpovídá
17 oboustranná komunikace
Tabulka obtížnosti činností v divočině
Činnost Obtížnost
Obtížnosti činností v lese
Rozdělej oheň 6
Postav přístřešek 6
Přežij lesní požár 12
Přežij tropickou bouři 16
Obtížnosti činností v poušti
Přežij noc 10
Přežij den 12
Přežij písečnou bouři 12
Vylez z pohyblivého písku 16
Obtížnosti činností ve stepi
Rozdělej oheň 6
Obtížnosti činností ve stundené pustině
Noc v polární oblasti (družina je teple oblečena) 16
Den v polární pustině 14
Postav iglú 12
Rozdělej oheň 12
Obtížnosti činností v mokřině
Rozdělej oheň 12
Vylez z bažiny 12
Postav přístřešek 12
Tabulka typů divočiny
Varianta divočiny Biom, typy krajiny
Les Silva - všechny typy
Poušť Desertus - horká poušť
Step Saltus - všechny typy
Studená pustina Viddar - tundra,
Desertus - studená pustina
Mokřina Flumina - mokřad
Tabulka bonusů za velikost hledaného živlu
Bonus Velikost živlu
+0 Bublina, kámen, studánka, podzemní voda, táborák
+1 Vzduchová kapsa, hora, řeka, jezero, lávová řeka
+2 Atmosféra, kontinent, moře, kráter sopky
Tabulka bonusů za totem
Vedlejší vlastnost Jiná vedlejší vlastnost Aspekt vzhledu Jiný aspekt vzhledu
+1 +2
+1 +1
+2 +2
+2
+4
+0 +0 +2
+1 +1 +0
Tabulka převodu formulí
Formule Obor magie
Bariéra Energetická
Dým Materiální
Iluze Mentální
Metamorfóza Materiální nebo Vitální, záleží na tom, co je terčem kouzla
Oheň Energetická
Portál Časoprostorová
Světlo Energetická
Tok času Časoprostorová
Tsunami z hlíny a kamení Materiální
Úder Energetická
Velký mord Materiální
Výboj Energetická
Zamčení Energetická
Tabulka převodu zázraků
Zázrak Obor magie
Zjevení Mentální
Skupina Moc nad energií Energetická
Skupina Moc nad hmotou Materiální
Skupina Moc nad živou hmotou Vitální
Skupina Moc nad časem Časoprostorová
Skupina Moc nad prostorem Časoprostorová
Tabulka klasifikace událostí
Popis Neznámost
Všeobecně známá situace, slavná bitva +0
Věci známé vesnickým klepnám, čili veřejné +10
Malá oslava pro skupinku soukromých osob +30
Prakticky neznámé situace, jediný svědek, který se nikomu dalšímu nesvěřuje, prastaré záležitosti, které zná jedině kronikář +35
Mord beze svědků, soukromé záležitosti +40
Tabulka Skrytosti informace
Popis Potřebná Kvalita
Všeobecně známá informace, slavná bitva +0
Věci známé vesnickým klepnám, čili veřejné +10
Malá oslava pro skupinku soukromých osob +30
Prakticky neznámé situace, jediný svědek, který se nikomu dalšímu nesvěřuje, prastaré záležitosti, které zná jedině kronikář
+35
Mord beze svědků, soukromé záležitosti +40
Tabulka síly citové vazby
Síla Odpovídající citový vztah
-10 Lhostejná známost
-8 Dobrá známost
-6 Přátelství či nepřátelství
-4 Pevné přátelství, láska, nenávist
-2 Silná láska, silná nenávist
+0 Velice silná láska, velice silná nenávist
Tabulka síly strukturální vazby
Síla Odpovídající strukturální vztah
-10 Zběžný pohled na velkou vzdálenost
-8 Pozorování na velkou vzdálenost
-6 Fyzická blízkost, vnímání několika smysly
-4 Podrobný pohled, letmý kontakt
-2 Pohled z očí do očí, pevný kontakt
+0 Pevný kontakt s pohledem z očí do očí, zranění
Tabulka síly speciálních vazeb
Síla Typ vazby
+3 Vazba od duše k odrazu formule či démona
+6 Vazba mezi duší a tělem
+10 Vazba k cenóze
Tabulka přidělování Přízně
+3 Během sedmidení vykonal kněz velmi chvályhodný čin.
+2 Činy kněze přitahují boží pozornost.
+1 Chováním na sebe kněz boha upozorňuje, snaží se dělat vše tak, jak to doporučuje jeho víra.
0 Knězův život nijak nevybočuje z řady, chová se, jak má, a ničím se proti bohu neprohřešuje.
-1 Kněz částečně nedodržuje zásady, které mu jeho náoženství ukládá.
-2 Kněz udělal něco, co boha popudilo.
-3 Kněz udělal něco, co absolutně protiřečí jeho bohu.
Ceník šperků
Náramek 40,00
Ozdobné přezky 60,00
Řetízek 60,00
Stříbrná lžička 75,00
Zlatý prsten 80,00
Spona do vlasů 80,00
Malý diamant 150,00
Zlatý náhrdelník 225,00
Velký diamant 450,00
Zlatý prsten s rubínem 465,00
Perlový náhrdelník 500,00
Zlatý prsten s drahokamem 540,00
Luxusní pás zdobený zlatem a kameny 1 550,00
Královská koruna 3 000,00